Beth yw Cynllun Garden Share?

Mae cynlluniau Garden Share ar gyfer dod a'r gymuned at ei gilydd drwy gynhyrchu bywyd yn yr ardd.

Mae llawer o bobol yn Conwy sydd a gerddi sydd ddim yn cael ei defnyddio i'r llawn, neu sydd ddim yn cael eu trefnu trwy diffyg amser, diddordeb, neu medrus corfforol. Yr un pryd mae pobol sydd heb mynediad i gardd eu hunnan, pwy bysai yn falch cael cyfle i dyfu cynhyrch eu hunnan. 

Mae'r cynllun yn helpu dod a phobol sydd eisio tyfu bywyd eu hunnan ond heb ddim lle, a phobol hefo lle yn yr ardd sydd ddim yn cael ei ddefnyddio at eu gilydd. Mantais i'r ddau barti yw cael rhan o'r llysion neu ffrwyth fres, mwynhau gweld eu gardd/plot yn datblygu, a chyfranogi yn y gymuned.

Cysylltwch â ni i adael i Garden Share Conwy wybod syd fedrant eich helpu chi

Mae Garden Share Conwy yn gynllun i helpu ddod â garddwyr brwdfrydig a pobol sydd eisio gweld eu gereddi yn cael ei defnyddio yn fwy eiffeithiol at ei gilydd.

Nid yw hyn yn syniad newydd. Dechreuodd y cogydd Hugh Fearnley-Wittingstall ei gynllun Landshare ac ers hynnu mae cynlluniau rhannu gerddi wedi dechrau dros Brydain.